Postopki zaradi insolventnosti

Katja Šumah Odvetnica Partner Telefon:  +386 (0)1 252 80 00 E-mail:  katja.sumah@senica.si Tuji jeziki: nemščina, angleščina

V: V skladu s poročilom o ukrepih finančnega prestrukturiranja je treba opraviti povečanje osnovnega kapitala družbe z novimi denarnimi vložki, zato mora poslovodstvo objaviti poziv za vpis in vplačilo delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala z vložki v treh delovnih dneh. Ali je zakon o interventnih ukrepih drugače urejal to obveznost?

O: Če organi družbe zaradi objektivnih posledic razglasitve epidemije niso mogli pravočasno objaviti poziva za vpis in vplačilo delnic, so morali to storiti najpozneje v enem mesecu po prenehanju ukrepov t.j. do 30.06.2020.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: