Postopki zaradi insolventnosti

Katja Šumah Odvetnica Partner Telefon:  +386 (0)1 252 80 00 E-mail:  katja.sumah@senica.si Tuji jeziki: nemščina, angleščina

V: V skladu s poročilom o ukrepih finančnega prestrukturiranja je v podjetju bilo treba opraviti povečanje osnovnega kapitala družbe z novimi denarnimi vložki, o katerem bi morala odločiti skupščina. Glede na zakonsko ureditev pred sprejetim Zakonom o interventnih ukrepih je bilo treba sklicati skupščino, ki bo odločala o povečanju osnovnega kapitala vsaj 15 dni pred dnem zasedanja skupščine. Kaj smo lahko storili?

O: Če organi družbe zaradi objektivnih posledic razglasitve epidemije niso mogli pravočasno sklicati skupščine, so jo morali sklicati najpozneje v enem mesecu po prenehanju ukrepov, t.j. do 30.06.2020.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: