Roki v sodnih in upravnih zadevah

Petra Plevnik Odvetnica Partner Telefon:  +386 (0)1 252 80 00 E-mail:  petra.plevnik@senica.si Tuji jeziki: angleščina, hrvaščina, srbščina

V: Proti meni je bila vložena tožba, ki mi je bila dne 20.11.2020 vročena. Moram na tožbo odgovoriti v predpisanem roku (30 dni) kljub razglašeni epidemiji?

O: Ne. Skladno z Odredbo Vrhovnega sodišča z dne 16.11.2020, procesni roki (med katere spada tudi rok za odgovor na tožbo) od dne 16.11.2020 do dne preklica te odredbe, v sodnih zadevah ne tečejo, razen če gre za nujne postopke. Ker odredba velja do preklica pa predlagamo, da delovanje sodišč in tek rokov skrbno spremljate.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: