Drugi ukrepi

Žiga Kosmatin Odvetnik Telefon:  +386 (0)1 252 80 00 E-mail:  ziga.kosmatin@senica.si Tuji jeziki: angleščina, nemščina

Teme

Q&A

Dolžnost razkuževanja večstanovanjskih stavb

V: Ali je razkuževanje večstanovanjske stavbe obvezno tudi če ta nima upravnika, ki bi poskrbel za primerno izvedbo razkuževanja?

O: V večstanovanjskih stavbah, ki v skladu s posebnimi predpisi nimajo upravnika, morajo obveznosti iz tega odloka zagotoviti lastniki v večstanovanjskih stavbah. Odlok, ki je začel veljati 30.03.2020 določa obvezno razkuževanje opreme v skupnih prostorih v ali ob večstanovanjski stavbi najmanj dvakrat dnevno. Pogostost razkuževanja je odvisna od števila posameznikov, ki živijo v večstanovanjski stavbi.

Omejitve gibanja

V: Kdaj začne veljati Odlok o prepovedi gibanja izven občin?

O: Vlada je sprejela Odlok o prepovedi gibanja izven občin, ki je začel veljati 30. marca 2020 do preklica.

V: Ali je gibanje izven posamezne občine prepovedno v celoti ali obstajajo določene izjeme?

O: Gibanje znotraj občine stalnega ali začasnega prebivališča, razen v primerih v katerih odlok ne določa drugače (obisk trgovine, drogerije, bencinskega servisa, pošte ipd.), je prepovedano. Če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, pa je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve.

V: Ali se mora posameznik v primeru bivanja na prijavljenem začasnem naslovu prebivanja preseliti na svoj stalni naslov bivanja?

O: Posameznik lahko biva na naslovu začasnega prebivališča, vendar Odlok določa, da je v času razglašene epidemije posameznik s stalnim in začasnim prebivališčem lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja, in ga v času razglašene epidemije ne sme spreminjati oziroma se seliti med obema prebivališčema. Podrobnejšo opredelitev vseh navedenih izjem za območje posamezne samoupravne lokalne skupnosti pa je Vlada prepustila županom lokalnih skupnosti, ki lahko s sklepom določijo podrobnejšo opredelitev izjem navedenih v Odloku.