Družinsko pravo

Petra Plevnik Odvetnica Partner Telefon:  +386 (0)1 252 80 00 E-mail:  petra.plevnik@senica.si Tuji jeziki: angleščina, hrvaščina, srbščina

Teme

Q&A

Izvajanje stikov v času epidemije

V: Kaj lahko storim v primeru, ko drugi starš zahteva, da se stiki z otrokom v času epidemije izvajajo v skladu s pravnomočno sodno odločbo, sodno poravnavo ali začasno odredbo oziroma v primeru, ko drugi starš stike z otrokom, določene s pravnomočno sodno odločbo, sodno poravnavo ali začasno odredbo, preprečuje?

O: Niti zakon niti kakšen drug pravni naslov trenutno ne ureja izvajanja stikov v času izrednih razmer, zaradi česar sta se starša glede izvajanja stikov o izvrševanju le teh z upoštevanjem največje otrokove koristi dolžna dogovoriti sama

V primeru, da se starši o načinu izvajanju stikov med epidemijo ne morejo sporazumeti, lahko skladno z Zakonom o izvršbi in zavarovanju pred pristojnim sodiščem za čas epidemije s predlogom za izdajo začasne odredbe zahtevajo drugačno izvrševanje stikov, kot je to določeno s pravnomočno sodno odločbo ali sodno poravnavo oziroma začasno odredbo. Začasna odredba se lahko izda bodisi z namenom prepoved izvajanja stikov z otrokom zaradi nevarnosti okužbe bodisi iz razloga, ker drugi starš neupravičeno ne dovoli stika zaradi nevarnosti okužbe. Pri tem pa sodišča v vsakem primeru odločajo upoštevaje vse okoliščine konkretnega primera in tehtajo, kaj je otroku v največjo korist.

V primeru, da en izmed staršev onemogoča stike, določene s pravnomočno sodno odločbo, sodno poravnavo oziroma začasno odredbo pa lahko drugi starš skladno z Zakonom o izvršbi in zavarovanju sproži tudi izvršilni postopek za prisilno izvršitev stikov z otrokom.