Fundacija Parus

Kako lahko odvetniška pisarna, ki tako visoko ceni znanje, najbolje izkazuje svojo družbeno odgovornost do okolja, v katerem deluje? »Tako, da najboljše spodbuja k pridobivanju novega znanja«, odgovarja odvetnik Miro Senica, ki je posebej v ta namen ustanovil Fundacijo Parus – ustanovo za financiranje podiplomskega študija.

Fundacija Parus je s soglasjem Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije pričela uresničevati svoje poslanstvo januarja 2006. Z ustanovnim aktom se je zavezala, da bo zbrana sredstva namenila za štipendiranje podiplomskega študija gospodarskega prava in prava pravno-ekonomskih znanosti. Najuspešnejše diplomantke in diplomanti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani lahko tako pod okriljem Fundacije Parus nadaljujejo študij na najuglednejših svetovnih univerzah, kakršni sta Harvard in Yale.

Več informacij na spletnem naslovu: www.fundacija-parus.si