V založbi Uradni list RS so v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani izdali 1. knjigo Velikega znanstvenega komentarja posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1). Gre za komentar Kazenskega zakonika s poglobljeno sistemsko analizo vseh kazenskopravnih vidikov kataloga inkriminacij, pri katerem je sodelovala ekipa strokovnjakov z različnih področij kazenskega prava. Med avtorji sta tudi odvetnika naše odvetniške pisarne, in sicer partner in direktor, Uroš Čop, ki je tudi vodja oddelka za kazensko pravo, ter odvetnica Katarina Mervič, strokovnjakinja za kazensko pravo. Po mnenju enega od urednikov, dr. Damjana Korošca, gre za največji projekt na pravnem področju v Sloveniji doslej.