Project Description

PARTNER

Janja Ovsenik

Partner in vodja davčnega oddelka

Ima naziv »preizkušene davčnice« pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Njena glavna področja dela vključujejo mednarodna davčna strukturiranja, skrbne preglede, transferne cene in DDV. Pri PwC Luxembourg je Janja ameriškim strankam, ki imajo holdinške in finančne strukture ter intelektualno lastnino v Luxembourgu, svetovala na področju davčnega strukturiranja. Kot vodja za področje davkov pri dveh multinacionalkah je bila zadolžena tako za vodenje projektov v zvezi z raziskavami in razvojem, znamkami ter zaračunavanjem korporativnih storitev kot tudi za transferne cene in odložene davke. Bila je aktivna članica ključnih odborov za finance in tveganja ter vodila obrambo v davčnih sporih v različnih državah. Pri svojem delu Janja povezuje svoje široko strokovno znanje s poglobljenim razumevanjem potreb strank.

Izkušnje

2001-2002 Pripravnica na oddelku za računovodstvo v RAM 2, Ljubljana
2002-2004 Svetovalka pri ConFidas, Ljubljana
2004-2007 Višja svetovalka – napredovala v višjo menedžerko za davke pri PricewaterhouseCoopers, Ljubljana
2007-2007 Menedžerka na oddelku za mednarodno davčno svetovanje, PricewaterhouseCoopers, Luxembourg
2007-2011 Menedžerka za davke pri ArcelorMittal, Luxembourg
2011-2016 Vodja davčnega oddelka pri Aperam, prej del skupine ArcelorMittal, Luxembourg
2016-2020 Direktor na oddelku za mednarodno davčno svetovanje pri PricewaterhouseCoopers, Luxembourg
2020- Vodja davčnega oddelka pri Odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki

Izobrazba

1997 Magister Artium iz nemške lingvistike, angleške literature in psihologije na Ludwig Maximilian Univerzi v Münchnu, Nemčija
2001 Sodni tolmač za nemški jezik
2002 Erasmus program: Univerza Glasgow, Oddelek za računovodstvo in finance
2002 Magisterij iz mednarodne ekonomije, Univerza v Ljubljani