Partner in direktor, član uprave

Uroš Čop

+386 (0)1 252 80 00 uros.cop@senica.si LinkedIn
Q&A
Roki za davčne napovedi
Družba ima velike likvidnostne težave in ne more plačati zapadlega marčevskega obroka akontacije DDPO/DohDej. Kaj lahko storimo?

Svetujemo vam, da zaprosite za odlog oziroma obročno plačilo. Pogoj, da se vam takšen način plačila odobri je, da likvidnostnih sredstev za plačilo obroka nimate zaradi vpliva epidemije bolezni COVID-19 na poslovanje vaše družbe.

Ali moram v času interventnih ukrepov plačati obroke akontacij DDPO/DohDej?

V času trajanja interventnih ukrepov davčnim zavezancem za DDPO in DohDej ni treba plačati obrokov za april in maj. V primeru, da bo epidemija trajala tudi po 15. 5. 2020, pa ne bo treba plačati niti obroka za mesec junij. V primeru, da bi obroke akontacij vseeno plačali, pa se bodo predmetna plačila štela kot nerazporejeno plačilo. Svetujemo vam, da se v tem primeru s FURS dogovorite, da se vam ta plačila vrnejo oziroma se dogovorite, da se vam pokrijejo naslednji obroki.

V letu 2019 nisem bil »normiranec«, zato želim to v letu 2020 spremeniti. Zanima me, ali se je s podaljšanjem roka za predložitev davčnega obračuna prestavil tudi rok za zamenjavo ugotavljanja davčne osnove?

Da. Zamenjavo ugotavljanja davčne osnove za leto 2020 lahko priglasite v davčnem obračunu DohDej do 31. 5. 2020. Smiselno enako velja tudi v primeru, da več ne želite biti »normiranec«, tako da do 31. 5. 2020 davčni organ obvestite o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Nov rok za predlaganje davčnega obračuna je 31. 5. 2020, ki pa pade na nedeljo. Kdaj je zadnji dan za predložitev?

Ker je zadnji dan zakonsko predpisanega roka za predložitev davčnega obračuna nedelja, se rok izteče s pretekom prvega naslednjega delovnika, tj. 1. 6. 2020.

Ali se je podaljšal tudi rok za oddajo obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej) za leto 2019?

Da. ZIUJP je rok za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za koledarsko leto 2019 prestavil iz 31. 3. 2020 na 31. 5. 2020.

Prestavil se je tudi rok za priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za leto 2020 in rok za oddajo obvestila o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v letu 2020, ki ju predloži zavezanec v davčnem obračunu DDPO, in sicer prav tako iz 31. 3. 2020 na 31. 5. 2020. Podaljšan je bil tudi rok za predložitev letnih poročil za preteklo leto AJPES in sicer na 31. 5. 2020.

Moja družba je v postopku likvidacije po skrajšanem postopku. Ali zanjo velja prestavitev roka za oddajo letnega obračuna DDPO?

Ne. Zavezancem, ki morajo davčni obračun DDPO oddati zaradi prenehanja po skrajšanem postopku, začetka ali konca insolventnega postopka, začetka postopka prostovoljne likvidacije, začetka postopka prisilne poravnave ali prenehanja zaradi statusne spremembe, se roki za predložitev obračuna DDPO ne spreminjajo.

Do kdaj je treba oddati letni obračun davka od dohodkov pravnih oseb za koledarsko leto 2019?

Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO) sistemsko ureja Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki v drugem odst. 358. člena določa, da če davčni zavezanec sestavlja davčni obračun za davčno obdobje, ki se ne razlikuje od koledarskega leta, predloži davčni obračun najpozneje v treh mesecih po poteku koledarskega leta za preteklo koledarsko leto, tj. do 31. 3. 2020. Vendar se je skladno z Zakonom o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) ta rok prestavil na 31. 5. 2020.

V primeru, da je davčno obdobje vaše družbe enako poslovnemu letu, ki se razlikuje od koledarskega leta, se rok za oddajo obračuna DDPO, ki se izteče v času veljavnosti ZIUJP, podaljša za 2 meseca, tj. iz 3 mesecev po koncu obdobja, na 5 mesecev po koncu obdobja.

Je Vlada Republike Slovenije spremenila rok za oddajo davčne napovedi in letnih poročil za podjetja, ki poslujejo v Sloveniji?

Da, prvi ukrep sprejet na davčnem področju, je bil podaljšanje nekaterih rokov. Skladno z Zakonom o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, bodo imeli zavezanci za davek več časa za oddajo davčnih napovedi in letnih poročil. Namesto do 31. marca bodo morali zavezanci davčne napovedi za davek od dobička pravnih oseb in letno poročilo oddati do 31. maja.

Partner in direktor, član uprave

Uroš Čop

+386 (0)1 252 80 00 uros.cop@senica.si LinkedIn

Piškotki in nastavitve zasebnosti

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in izboljšanja uporabniške izkušnje. Z izborom opcije »se strinjam«, se strinjate z uporabo piškotkov. Svojo odločitev lahko kadarkoli spremenite. Več o tem