Prispevki in intervjuji

Pregled okvira EU-ZDA za varstvo zasebnosti podatkov

02. 08. 2023

Uroš Čop

Uroš Čop

Partner in direktor, član uprave

Uvod

Varstvo osebnih podatkov, temelj digitalnih pravic, je postalo pereče vprašanje, ki spreminja mednarodno politiko, poslovne prakse in vedenje posameznikov v našem vse bolj digitalnem svetu. Sprejetje pravnega okvira za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA pomeni pomembno prelomnico v tej zgodbi, saj spodbuja boljše varstvo osebnih podatkov in hkrati krepi čezatlantske odnose. Okvir, ki temelji na izvršnem ukazu Bidnove administracije o varstvu podatkov in zasebnosti, obljublja boljšo zaščito pravic državljanov do zasebnosti, hkrati pa izpolnjuje potrebe informacijsko naravnane dobe. Ta članek obravnava zgodovinsko ozadje varstva osebnih podatkov, ključne dogodke, ki so pripeljali do tega okvira, in njegove večplastne posledice za posameznike, podjetja in državne institucije.

Vedno večji pomen varstva osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov je postalo ključno vprašanje v digitalni dobi, predvsem zaradi vse večje odvisnosti od tehnologij, ki temeljijo na podatkih, in večje ozaveščenosti javnosti o pravici do zasebnosti. Primeri kršitev varstva podatkov, nepooblaščena uporaba osebnih podatkov in druge kršitve zasebnosti so le še poudarili, da je nujno potrebna stroga zakonska ureditev varstva podatkov. Okvir zasebnosti podatkov med EU in ZDA je odgovor na to naraščajočo potrebo in obljublja boljše ukrepe za varstvo podatkov v skladu z razvijajočim se digitalnim okoljem.

Zgodovinski pregled: Zgodovina nastanka zakonskih podlag o varstvu osebnih podatkov

Prelomnica, ki je resnično poudarila potrebo po strogih ukrepih za zaščito osebnih podatkov, je bil škandal Facebook-Cambridge Analytica. Afera, ki je razkrila ranljivost osebnih podatkov in tveganja, povezana z njihovo zlorabo, je sprožila globalne razprave o odgovornosti in preglednosti podatkov. Po tem škandalu je Evropska unija maja 2018 sprejela Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Namen tega prelomnega zakonodajnega akta je bil uskladiti zakone o varstvu osebnih podatkov po vsej Evropski uniji, zaščititi osebne podatkov državljanov EU in spremeniti organizacijske pristope k varstvu osebnih podatkov.

Kako razumeti uredbo GDPR?

Uredba GDPR je v poslovno sfero vnesla morje sprememb, ki so vplivale na organizacije v EU in zunaj nje. GDPR temelji na načelih, kot so zakonitost, poštenost, preglednost, omejitev namena, minimizacija podatkov, natančnost, omejitev shranjevanja, celovitost, zaupnost in odgovornost, in ima globalni doseg. Njena uporaba za vse organizacije, ki obdelujejo osebne podatke posameznikov iz EU, ne glede na njihovo lokacijo, je zahtevala pomembne spremembe pri ravnanju s podatki in ukrepih za zagotavljanje skladnosti po vsem svetu.

Odločba Schrems II: Njene posledice

Odločba Schrems II, ki jo je julija 2020 sprejelo Sodišče Evropske unije, je poudarila pomen čezatlantskih prenosov podatkov. Odločitev je razveljavila okvir zasebnostnega ščita med EU in ZDA in imela globoke posledice za podjetja, ki se zanašajo na čezmejne prenose podatkov, ter sprožila zaskrbljenost glede prihodnosti čezatlantskega pretoka podatkov.

Uvedba okvira zasebnosti podatkov med EU in ZDA

Kot odgovor na odločitev v zadevi Schrems II je bil uveden nov mehanizem za prenos podatkov, okvir za varstvo osebnih podatkov med EU in ZDA. Ta okvir je zasnovan tako, da zagotavlja ustrezno varstvo osebnih podatkov, prenesenih iz EU v ameriška podjetja, in temelji na temeljnih načelih varstva podatkov, posameznikom zagotavlja pravico do dostopa, popravka ali izbrisa njihovih podatkov ter vzpostavlja nov mehanizem za reševanje sporov.

Izvršilni ukaz in njegove posledice

Novi okvir dopolnjuje ameriški izvršni ukaz o izboljšanju zaščitnih ukrepov za dejavnosti Združenih držav na področju obveščevalnih dejavnosti. Ta odredba ima daljnosežne posledice za podjetja in posameznike, saj uvaja zavezujoče zaščitne ukrepe za omejitev dostopa ameriških obveščevalnih agencij do podatkov na to, kar je potrebno in sorazmerno. Vzpostavlja tudi neodvisen mehanizem za pritožbe, ki spodbuja večje zaupanje v čezmejne prenose podatkov.

Razumevanje sklepa o ustreznosti

Evropska komisija je 10. 7. 2023 sprejela sklep o ustreznosti, s katerim je potrdila, da ZDA zagotavljajo ustrezno raven varstva podatkov. Posledično se lahko podatki prosto in varno pretakajo iz Evropskega gospodarskega prostora v ameriška podjetja, ki sodelujejo v okviru, brez dodatnih pogojev ali dovoljenj. Odločitev velja za prenos podatkov iz katerega koli javnega ali zasebnega subjekta v EGP v ameriška podjetja, ki so vključena v okvir zasebnosti podatkov med EU in ZDA. Ta odločitev, sprejeta po oceni okvira Združenih držav za varstvo podatkov ter razpoložljivih mehanizmov nadzora in pravnih sredstev, potrjuje "bistveno enakovrednost" EU in ZDA na področju varstva podatkov.

Razumevanje okvira zasebnosti podatkov med EU in ZDA

Okvir zasebnosti podatkov med EU in ZDA se kaže kot trden mehanizem, ki izpolnjuje stroge zahteve, določene v sklepu o ustreznosti. Okvir posameznikom iz EU, katerih podatki se posredujejo sodelujočim ameriškim podjetjem, zagotavlja več pravic, vključno z dostopom do podatkov, njihovim popravljanjem in izbrisom, ter tako krepi ukrepe za varstvo podatkov. Podjetja iz ZDA lahko prostovoljno sodelujejo v tem okviru in se zavežejo, da bodo izpolnjevala celovit sklop obveznosti glede varstva zasebnosti, kot so omejitev namena, minimizacija in hramba podatkov, varnost podatkov in izmenjava podatkov s tretjimi osebami.

Ministrstvo za trgovino ZDA bo upravljalo okvir, nadziralo postopke prijave in certificiranja ter zagotavljalo, da podjetja izpolnjujejo zahteve za certificiranje. Ameriška zvezna komisija za trgovino (U.S. Federal Trade Commission) bo zagotavljala spoštovanje obveznosti podjetij v skladu z okvirom.

Zaščitni ukrepi in omejitve dostopa ameriških obveščevalnih agencij do podatkov

Izvršilni ukaz, ki ga je podpisal predsednik Biden, uvaja nove zaščitne ukrepe, ki omejujejo dostop ameriških obveščevalnih agencij do podatkov. Te omejitve so potrebne in sorazmerne, saj krepijo nadzor nad dejavnostmi obveščevalnih služb in vzpostavljajo neodvisen pritožbeni mehanizem na področju nacionalne varnosti. Ta mehanizem vključuje novo sodišče za presojo varstva osebnih podatkov, katerega naloga je reševanje pritožb v zvezi z dostopom ameriških organov za nacionalno varnost do podatkov državljanov EU.

Mehanizem pravnih sredstev: Ključna varnostna mreža

Vzpostavljen je bil dvostopenjski mehanizem za obravnavo pritožb posameznikov, katerih podatki se iz EGP prenesejo v ameriška podjetja, v zvezi z zbiranjem in uporabo njihovih podatkov s strani ameriških obveščevalnih agencij. Posameznik iz območja EGP lahko pravna sredstva za kršitve prava varstva osebnih podatkov v ZDA vloži pri nacionalnem organu za varstvo osebnih podatkov v svojem nacionalnem jeziku. Nacionalni organ bo poskrbel da se zahtevek prenese na pristojen ameriški organ in hkrati skrbel, da bo posameznik o teku postopka informiran. Posameznik ima na možnost uveljavljati kršitve varstva osebnih podatkov ameriških podjetij in obveščevalnih agencij tudi pred neodvisnimi odbori za reševanje sporov in arbitražnimi tribunali, pri čemer je pomembno izpostaviti, da posameznik lahko tako prosto izbira med postopki za zaščito varstva svojih osebnih podatkov, ki so med seboj ekvivalentni. 

Postopek za uveljavljanje kršitev osebnih podatkov se na območju ZDA začne pri pooblaščencu za varstvo državljanskih svoboščin v obveščevalni skupnosti ZDA, ki je odgovoren za zagotavljanje spoštovanja zasebnosti in temeljnih pravic. Po potrebi se zadeva lahko preda ameriškemu sodišču za presojo varstva osebnih podatkov, ki lahko preiskuje pritožbene očitke, pridobi ustrezne informacije in sprejme zavezujoče popravne odločitve. 

Izvajanje in pregled

Sklep o ustreznosti je začel veljati 10. julija 2023 in se bo redno preverjal, da se zagotovi njegova učinkovitost v praksi. Prvi pregled bo opravljen v enem letu po začetku veljavnosti sklepa, nato pa bo Komisija v posvetovanju z državami članicami EU in organi za varstvo osebnih podatkov določila pogostost prihodnjih pregledov. Po potrebi se lahko sklep o ustreznosti prilagodi ali razveljavi.

Vpliv na druga orodja za prenos podatkov

Novi zaščitni ukrepi, ki jih vlada ZDA izvaja na področju nacionalne varnosti, veljajo za vse prenose podatkov na podlagi GDPR ameriškim podjetjem, ne glede na uporabljeni mehanizem prenosa. Ti ukrepi olajšujejo uporabo drugih orodij, kot so standardne pogodbene klavzule in zavezujoča poslovna pravila.

Zaključek

Okvir za varstvo podatkov med EU in ZDA predstavlja pomemben mejnik na področju varstva osebnih podatkov. Obljublja trdnejši, pošten in preglednejši režim za čezatlantske prenose podatkov, ki bo posameznikom zagotovil nadzor nad njihovimi osebnimi podatki brez primere, podjetjem pa jasnost glede obveznosti varstva osebnih podatkov. Ta sprememba paradigme poudarja spreminjajočo se zgodbo o zasebnosti podatkov ter pomeni novo obdobje vzajemnega zaupanja in sodelovanja med EU in ZDA. Vendar pa je njen uspeh odvisen od njenega izvajanja v praksi, strogega izvrševanja in stalnega ponovnega ocenjevanja glede na spreminjajočo se digitalno realnost. Na dan sprejetja pravnega okvira za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA je Maximillian Schrems že napovedal vložitev tožb proti na novo vzpostavljenemu okviru pred Sodiščem EU.


Piškotki in nastavitve zasebnosti

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in izboljšanja uporabniške izkušnje. Z izborom opcije »se strinjam«, se strinjate z uporabo piškotkov. Svojo odločitev lahko kadarkoli spremenite. Več o tem