Prispevki in intervjuji

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19

16. 07. 2021

mag. Janja Ovsenik

mag. Janja Ovsenik

Partner

Državni zbor je 7. 7. 2021 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), ki je začel veljati 14. 7. 2021. Glavne novosti, ki jih prinaša ZIUPGT so povzete v nadaljevanju.

Veljavnost osebne izkaznice

Državljan Republike Slovenije, ki ima v lasti osebno izkaznico, katere veljavnost se je iztekla 29. 3. 2020 ali kasneje, jo lahko še vedno uporablja kot javno listino za izkazovanje istovetnosti in državljanstva do 31. 12. 2021, pod pogojem, da v tem času ni spremenil nobenih osebnih podatkov, ki so zapisani na izkaznici in če fotografija na osebni izkaznici še izkazuje njegovo pravo podobo. Prehajanje državne meje s pretečeno osebno izkaznico pa vendarle ne bo mogoče.

Povračilo nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas

ZIUPGT določa tri pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da je delodajalec upravičen do povračila nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas:

 1. delodajalec mora biti pravna ali fizična oseba, ki je bila vpisana v Poslovni register Slovenije pred 31. 12. 2020 in zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas, ali fizična oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost in je bila najpozneje na dan 31. 12. 2020 vpisana v Register kmetijskih gospodarstev;
 2. ocena delodajalca mora navajati, da najmanj 10 % zaposlenim mesečno ne more biti zagotovljeno najmanj 90 % dela;
 3. delodajalcu je s predpisom Vlade omejeno ali onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti.

Financiranje regresa za letni dopust

Upravičenec do te finančne pomoči za leto 2021 je pravna ali fizična oseba, ki je bila vpisana v Slovenski register za opravljanje dejavnosti ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji najpozneje do 31. 5. 2021 in izpolnjuje naslednje pogoje:

 1. upravičenec je bil oviran pri opravljanju svoje glavne dejavnosti zaradi vplivov pandemije COVID-19;
 2. upravičenec ima vsaj enega zaposlenega, ki je bil na dan uveljavitve Zakona o interventnih ukrepih vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
 3. na dan 31. 12. 2019 upravičenec ni podjetje v težavah, skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom.

Oprostitev davka na dodano vrednost

ZIUPGT določa začasno oprostitev plačila DDV v obdobju od 1. 5. 2021 do 13. 12. 2021 s pravico do odbitka vstopnega DDV za dobave zaščitne in medicinske opreme, vključno z nakupom blaga znotraj EU, namenjenega za distribucijo tistim, ki jih je prizadela epidemija.

Davčni zavezanec za oprostitev vstopnega DDV mora izpolnjevati enega od naslednjih pogojev dobave:

 1. blago se lahko dobavi državnemu organu ali organizaciji, organu lokalne skupnosti, drugi osebi javnega prava ali drugi organizaciji, ki se po predpisih šteje za dobrodelno organizacijo;
 2. blago se lahko dobavi za račun zgoraj navedenih organov in organizacij;
 3. blago lahko iz druge države članice Evropske unije pridobi druga oseba za račun zgoraj navedenih organov in organizacij;
 4. blago mora biti namenjeno bodisi brezplačni razdelitvi osebam, ki jih je prizadela pandemija, ki se soočajo z izbruhom bodisi jih je treba brezplačno uporabiti za osebe, ki jih je prizadela epidemija, so temu izbruhu izpostavljene ali se z njim spopadajo, pod pogojem, da blago ostane v lasti zgoraj navedenih organov in organizacij;
 5. davčni zavezanec, ki se odloči za uveljavljanje začasne oprostitve plačila, je dolžan predložiti posebno poročilo.

Odvetniška pisarna Senica vam je na voljo za pomoč pri izpolnjevanju zakonskih zahtev glede novih ukrepov.

Piškotki in nastavitve zasebnosti

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in izboljšanja uporabniške izkušnje. Z izborom opcije »se strinjam«, se strinjate z uporabo piškotkov. Svojo odločitev lahko kadarkoli spremenite. Več o tem